CSS3 For Menu Css3Menu.com

Hvad er selvforsvar?

Med selvforsvarstræning menes at træne på situationer hvor man bliver angrebet, af en eller flere modstandere, med eller uden våben, sådan at man i større grad evner at undgå skade på sig selv - eller andre, man forsvarer.

De fleste lande har love, der definerer hvilke handlinger, der vil blive accepteret som selvforsvar, hvilket betyder at man normalt ikke vil blive straffet for disse handlinger. Der, der skiller forskellige landes definitioner af selvforsvar efter lovens bogstav, er typisk mængden af magt og vold, man må anvende. En definition man vil møde i mange vestlige lande, og som i øvrigt giver god mening og desuden er et humant princip, er at man kun må udøve den højst nødvendige mængde magt eller vold mod en angriber, der er nødvendigt for at afværge skade på en selv eller andre.

Det betyder, at for at følge lovgivningen, skal man søge at undvige og undslippe et angreb, da det er hvad der vil medføre mindst brug af magt og vold. Dog er der selvfølgelig situationer hvor man er nødt til at gengælde et angreb, og det kan naturligvis være meget svært at vurdere, imens man er i sådan en præsset situation, hvad der vil være tilstrækkeligt, for at overvinde angriber(ene). I sådanne situationer er der normalt forståelse for at man handler i affekt, og ikke fuldt ud kan gennemskue konsekvenserne af sine handlinger. Altså vil ingen betænke en, i at f.eks. slå en enkelt gang mere end nødvendig, men man skal bare ikke tro at man slipper afsted med at blive ved at brække arme og ben på angriber, efter at risikoen er ophøret, eller vedkommende er ude af stand til yderligere angreb - eller, at man er sluppet fri og har fået afstand til angriber!


catfight