CSS3 For Menu Css3Menu.com

Ju jitsu i historien

Den historiske baggrund for ju jitsu er det kampsystem som den japanske samurai-kriger blev trænet i. Foruden at beherske sværd, lanse, bue og andre våben, skulle en samurai desuden være i stand til at bekæmpe væbnede og ubevæbnede modstandere på slagmarken, uden våben. De forskellige familier og klaner udviklede forskellige teknikker og metoder, og holdt disse hemmelig for udenforstående. Teknikkerne omfattet alle former for slag, spark, kast, nedtagninger, kvælninger og låsninger, og alt var naturligvis tilladt for at nedkæmpe sin modstander.

Efterhånden som Japan åbnede for handel og udveksling med Vesten, blev ju jitsu kendt udenfor Japan, først på Hawaii og derefter i USA, hvorefter det kom til England og resten af Europa.

Mange andre kampsystemer med oprindelse i Japan, har sprunget ud af ju jitsu. Der findes historiske spor efter ju jitsu så langt tilbage som ca. år 700. Karate er en træningsform der fokuserede primært på slag- og sparkteknikker, der udviklede sig fra ju jitsu på 1800-og 1900-tallet, specielt på øen Okinawa, hvor man desuden blev inspireret af kinesiske kampsystemer. Judo er også udviklet fra ju jitsu i nogenlunde det samme tidsrum som karate, af udøvere der ville fokusere på kaste- og låseteknikker.

samurai