CSS3 For Menu Css3Menu.com


Om graderne og bæltefarverne

Igennem træningen opnår man forskellige grader, der tilkendegives med bæltefarver.  Disse grader viser elevens erfaring og kundskabsniveau.  Til hver grad er der defineret et pensum der skal beherskes, og dette pensum danner grundlag for indholdet af træningen.  Ju Jitsu Norge har igennem flere årtier udviklet dette pensum til den form det har i dag, og vores træningsfilosofi og –metode er indbygget i JJNs pensum. 

Test/gradueringsprøve

Til hver grad afholdes der en gradueringsprøve, der tester elevens teknikker og kundskab.  Der gives adgang til denne prøve når instruktøren finder eleven moden, på individuel basis.  Det er med andre ord sådan, at man får lov til at aflægge prøven – man melder sig ikke selv op.  Foruden elevens teknik bliver også opførsel til træning, koncentration, ihærdighed, udvikling og samarbejdsevne vurderet.  Til hver prøve skal eleven naturligvis kunne vise teknikkerne til pågældende grad, men osse teknikkerne fra de foregående grader, med endnu højere kvalitet, end før. 

Voksengrader

For voksne er der 5 elevgrader eller såkaldte kyu-grader.  Det hvide bælte angiver en nybegynder.  Derefter kommer gult (5.kyu), orange (4.kyu), grønt (3.kyu), blåt (2.kyu) og brunt (1.kyu).  Der er videre 10 mestergrader eller dan-grader, disse angives med det sorte bælte.  Det første niveau af sort er 1.dan, derefter 2.dan, etc.  Ved højere grad end 1.dan angives graden med striber på bæltets snip.  Meget højt graduerede udøvere med 4. og 5.dan kan bruge bælter der er sorte og røde, og udøvere med 6. og 7.dan kan bruge bælter der er hvide og røde. 

Hvor lang tid man skal bruge til at opnå de forskellige grader, er individuelt – nogle træner meget ihærdig og regelmæssig, har gode fysiske forudsetninger og har stor fremgang, og bruger derfor kortere tid end andre.  Der er dog fastsat minimumstider for de forskellige grader, for at tilsikre at eleven kan bearbejde og modne forståelse, kundskaber og ævner. 

Børnegrader

For børn er der 15 elevgrader, disse kaldes mon-grader.  Det hvide bælte angiver stadig nybegynderen.  Derefter kommer tre grader for hver af bæltefarverne, i samme rækkefølge som de voksne grader (gult, orange, grønt, blåt og brunt).  Denne opdeling er lavet for at nedbryde pensum til hver grad til en overskuelig størrelse, og samtidig kan der foretages gradueringer oftere.  Ved regelmæssig træning bør en elev kunne nå tre børnegrader på et skoleår.  Børnegraderne angives med farvede bælter der har en hvid stribe gennemgående i hele bæltet for den første af farvens grader (f.eks. gult I).  For de næste to grader angives disse med hvide striber på bæltets snip (f.eks. to striber for gult II, tre striber for gult III).  Der gives i JJN ikke sort bælte til børn, minimum aldersgrænse for sort bælte er 16 år. 

belts